CV

Proceskonsulent
– cand.mag. Gudrun Kragelund

______________________________________________________________________________

Mennesket gør mig nysgerrig. Jeg fornemmer hurtigt dets ressourcer
– og de barrierer, der afholder dem fra at komme i spil. Jeg er berømt
(og berygtet) for at falde i snak med gud og hvermand på min vej. At skabe forbindelser på utraditionel vis og at brolægge nye veje, hvis de etablerede lukkes af. Af natur er jeg et reflekterende, intuitiv og handlingorienteret. Og jeg elsker at være del af et godt team, selvom jeg er vant til at agere og træffe beslutninger alene.

Karakteristika

  • Empatisk og dialogskabende
  • Handlingorienteret
  • Humoristisk
  • Ide- og initiativrig
  • Intuitiv og selvstændig
  • Loyal
  • Positiv i mit menneskesyn
  • Reflekterende og analyserende
  • Stædig

______________________________________________________________________________

Erhvervserfaring
at lede mennesker i proces

______________________________________________________________________________

ROSENTERAPEUT en psykologisk-pædagogisk tilgang
(Rosenmetoden.dk)

Rosenmetoden er udviklet af den amerikanske fysioterapeut Marion Rosen. Metoden er et psykologisk-pædagogisk kropsarbejde, som arbejder i dybden med vores følelser og inderste væsen. Vores krop er skabt til bevægelse og til at udtrykke os igennem – men også til at forsvare os. Hvis vores indre forsvar bliver for kraftigt, så vi ikke kan leve “igennem”, kan der opstå fysiske pg psykiske blokeringer, som kan udvikle sig til forringet livskvalitet. Rosenmetoden arbejder med de dybe ubevidste muskel-spændinger og åndedrættet, og den er en metode til afspænding, selvforståelse og større livskvalitet.

Kompetencer
– at etablere et tillidsfuldt rum til forandringer
– at møde mennesket, autentisk og empatisk
– at støtte øget bevidsthed, accept, afslapning og frigørelse, der fører
  til forbedringer inden for sundhed, velvære, vitalitet og relationer
– at tale kærligt imod

PROCESLEDELSE & FORMIDLING (2002-2018)

2017-18: Gyldendal
2017-18: Borgen
2010-18: Fagbokforlaget, Norge
2007-17: JP/Politikens Forlagshus
2005-06: Borgens Forlag
2002-07: Aschehoug Dansk Forlag (i dag: Lindhardt & Ringhof)

Kompetencer
– at sikre projektets fremdrift ift. en deadline
– at afdække potentialer og få den enkeltes ressourcer i spil
– at guide i processen
– at stille de rigtige spørgsmål og tale kærligt imod
– at dæmme op for konflikter
– at fastholde helikopterblikket med fingeren på detaljen
– at agere fleksibelt og intuitivt i pressede situationer
– at formidle og skabe kontakt
– at tekstforfatte, redigere og læse korrektur

__________

SØSÆTNING AF KAMPAGNER
– Flexional ApS (Bogpriser.dk/Pensum.dk)

Kompetencer
– at planlægge strategi og udføre den i praksis
– at opbygge og vedligeholde kunderelationer

____________________________________________________
UDDANNELSER
____________________________________________________

ROSENTERAPEUT (internationalt certificeret)
– 4-ÅRIG PSYKOLOGISK-PÆDAGOGISK UDDANNELSE (1027 LEKTIONER)  
“Kropsbevidstheden tillader os at mærke os selv uden at undertrykke noget, og alligevel blive i en følelsesmæssigt sikker zone; den skaber selvtillid og evnen til at reagere passende og effektivt i situationer i øjeblikket; den hjælper os til at vælge iom. vores egne behov og værdier og at bruge andre personer som en resurse (…)” (Rosenterapeut Allan Fogel, 2009: 294).

__________

CAND.MAG. I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION (2018) (BACHELOR I DANSK)

Kompetencer
– at analysere, redegøre, tematisere og sammenfatte

__________

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV
– Hjemmepleje Sydhavnen (1995)

Kompetencer
– at besøge borgeren i eget hjem
– at give hjælp til selvhjælp og aktivere borgeren
– at yde bistand med rengøring, tøjvask, personlig pleje og omsorg
– at lytte til borgeren og fremme livskvalitet, støtte og motivere
– at videreformidle ændringer i borgerens humør og helbred, så borgeren
  kan få den rette hjælp så tidligt som muligt i forløbet

__________

KONTORASSISTENT V/KØBENHAVNS STATSAMT (1998-2000)

Kompetencer
– lettere sagsbehandling
– telefonisk og personlig kontakt med borgere i personlig krise