CV

Proceskonsulent
– cand.mag. Gudrun Kragelund


Som ildsjæl har jeg taget flere kovendinger i mit liv. Men fælles
for mine uddannelser og min erhvervserfaring er, at jeg i stadig

højere grad arbejder med menneskets ressourcer i proces.
De sidste år har jeg fulgt min interesse for psykologi op med en
terapeutisk uddannelse, som jeg forventer at afslutte i første
halvdel af 2020.


Karakteristika

  • Empatisk og dialogskabende
  • Handlingorienteret
  • Humoristisk
  • Ide- og initiativrig
  • Intuitiv og selvstændig
  • Loyal
  • Positivt menneskesyn
  • Reflekterende og analyserende
  • Retfærdighedssans
  • Stædig

UDDANNELSE

4-ÅRIG KROPSTERAPEUTISK UDDANNELSE (Rosenmetoden.dk)
Under min 4-årige kropsterapeutiske uddannelse har jeg givet
over 400 sessions til klienter med temaer som angst, stress, PTSD,
fysisk og psykisk vold, chock, incest, omsorgssvigt m.m.

Kompetencer
– at skabe et tillidsfuldt rum til forandringer
– at udvise autentisk og empatisk deltagelse
– at støtte øget bevidsthed, accept, afslapning og frigørelse, der fører
  til forbedringer inden for sundhed, velvære, vitalitet og relationer


CAND.MAG. I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION (2018) (BACHELOR I DANSK

Kompetencer
– at analysere, redegøre, tematisere og sammenfatte


SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV
– Hjemmepleje Sydhavnen (1995)

Kompetencer
– at besøge borgeren i eget hjem
– at give hjælp til selvhjælp og aktivere borgeren
– at yde bistand med rengøring, tøjvask, personlig pleje og omsorg
– at lytte til borgeren og fremme livskvalitet, støtte og motivere
– at videreformidle ændringer i borgerens humør og helbred, så borgeren
  kan få den rette hjælp så tidligt som muligt i forløbet

KONTORASSISTENT V/KØBENHAVNS STATSAMT (1998-2000)

Kompetencer
– lettere sagsbehandling
– telefonisk og personlig kontakt med borgere i krise


ERHVERVSERFARING


PROJEKTLEDELSE & FORMIDLING (2002-2018)

2017 – 2018: Gyldendal
2017 – 2018: Borgen
2010 – 2018: Fagbokforlaget, Norge
2007 – 2017: JP/Politikens Forlagshus
2005 – 2006: Borgens Forlag
2002 – 2007: Aschehoug Dansk Forlag (i dag: Lindhardt & Ringhof)

Kompetencer
– at sikre bogprojektets fremdrift ift. en deadline
– at afdække potentialer og få den enkelte forfatters ressourcer i spil
– at guide forfatteren i processen
– at stille de rigtige spørgsmål og tale kærligt imod
– at dæmme op for konflikter
– at fastholde helikopterblikket med fingeren på detaljen
– at agere fleksibelt og intuitivt i pressede situationer
– at formidle og skabe kontakt
– at tekstforfatte, redigere og læse korrektur

SØSÆTTER AF KAMPAGNER
– Flexional ApS (Bogpriser.dk/Pensum.dk)

– at planlægge strategi og sælge kampagner
– at opbygge og vedligeholde et godt kundenetværk
(anbefaling haves).