Om

Jeg er bachelor i dansk, og jeg bliver i 2017 cand.mag.
i international virksomhedskommunikation ved Syddansk
Universitet.

Med mig har jeg over 14 års erfaringer fra Danmarks
førende forlag og Norges største fagbogsforlag.