Om mig

Hvem er jeg som person?
Jeg har stillet spørgsmålet til tre tidligere samarbejdspartnere!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Mons René Andersen, grafisk designer & illustrator

For mig står Gudrun som den fødte netværker. Hun kan simpelthen ikke lade
være. Det er en del af den, hun er, og hun får lynhurtigt skabt en kontakt dér,
hvor andre slet ikke ville opdage muligheden. Det er fantastisk at lære af. Gud-
run er meget ydmyg i forhold til alle de vanvittig mange ting, hun kan. Og så er
hun god til at få ideer. Jeg har lagt mærke til, at hun brainstormer meget, måske
uden at hun lægger mærke til det selv.

Jeg opfatter Gudrun som en, der lynhurtigt er i stand til at stille om til “hvordan
løser i det her problem?”-tilstanden. Og når hun løser problemer, er hun god til
at tænke uden for rammerne. Gudrun er udfarende, opsøgende, initiativrig, og
hun lader sig ikke umiddelbart spise af med et “nej”. Og står hun med en bold, så
dribler hun snart over hele banen. Ofte virker det, som om modstand får Gudrun
til at tage en timeout, hvor hun overvejer tingene for så at vende tilbage med en ny
indfaldsvinkel til tingene. Gudrun er god til at finde en praktisk løsning på et pro-
blem. Og så har jeg gang på gang oplevet, hvordan Gudrun opsøger information i
sit netværk, hvis hun står i en situation, hvor hun ikke føler, hun har viden nok.

Det sidste, jeg vil skrive, er, at Gudruns integritet er noget meget smukt. Etik er
meget vigtigt for hende, altså dét, at tingene foregår på en etisk måde, og at ingen
bliver krænket.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

          Torben Kure-Deleuran, ejer af Kure-D Consult

Gudrun er opsøgende og snaksalig. For hende er det et eventyr at se, hvor hun
kommer hen – hvad mødet kan indebære/give. Gudrun har et varmt menneskesyn …
taler med nye mennesker, som om hun kender dem i forvejen. Hun snakker – hun
taler ikke. Hun skaber flow, skaber kontakt ved at være den, hun er. Hun er entusia-
stisk med ting, hun brænder for. Hun engagerer sig meget i de ting, hun har lyst til.
Hvis Gudrun brænder for noget, er hun god til at gå ind i det.

Gudrun kan lide at tale med mennesker, at være opsøgende og se, hvor hun kan kom-
me hen– hvad dette kan indebære, give, kaste af sig. Hun er god til være ærlig og god
til at være åben med, hvor hun er henne – også når hun bliver usikker. Det er nemt
at vide, hvor hun er. Man behøver ikke at skulle regne ud, hvad der sker … Hun er god
til at sige det.

Gudrun er et meget optimistisk menneske, og hun har en høj grad af etik. Gudrun er
desuden rigtig god til at være i frontlinjen, om det er på en messe eller i en telefon-
samtale. Hun er meget interesseret i at lære nyt.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

          Ole Holmstrøm, tidligere ejer af Frothers Forlag

Gudrun er et søgende, nysgerrigt menneske. Hun står en smule uden for konventionerne
og evner at betragte ting, fænomener og mennesker fra en lidt skæv og anderledes vinkel,
hvilket igen gør, at hun evner at komme på lidt mere skæve og anderledes løsninger og
tanker end det gennemsnitlige menneske. Dette kræver naturligvis en aktiv kreativ tanke-
gang samt en åbenhed i sind, hjerte og hjerne. Og alt dette har hun.

Gudrun er eventyrlysten, og hun er modig. Hun afsøger gerne nye områder af livet. Både
privat og arbejdsmæssigt. Og selv om Gudrun (som de fleste kvinder) nogle gange måske
kan føle sig lidt usikker på, om hu rent faktisk er god nok til det, hun laver, så kaster hun
sig ud i det alligevel. Respekt!

Gudrun er meget idealistisk, og hun er én af den slags mennesker, der rent faktisk handler
efter sine idealer. Det bliver ikke blot ved den gode tanke. Det synes at ligge dybt i hendes
væsens natur at søge noget meningsfuldt. For hende selv og/eller for andre. Der er ikke
meget kynisk karrierekvinde over Gudrun! Karrierekvinde? Måske! Kynisk? Aldrig! Og så
er hun så hjerteligt et varmt menneske!!!